null

GIAI ĐOẠN 1

 • null

  Mục tiêu

  Học sinh làm được 75 % ~ 85 % bài thi

 • null

  Nội dung

  '- Phân loại kiến thức theo chuyên đề
  - Hướng dẫn phương pháp làm các câu hỏi vận dụng mang tính phân loại xuất hiện trong đề thi

 • null

  Đối tượng

  Học sinh đã học xong chương trình N5, N4

 • null

  Thời lượng

  22 buổi (120p/buổi)

 • null

  Giáo trình

  Được biên soạn dựa trên nội dung, giới hạn thi hàng năm

 • null

  Phương pháp áp dụng

  - Tổng ôn tập các kiến thức N5, N4
  - Luyện tập các bài tập vận dụng theo từng chuyên đề

 • null

  Mục tiêu

  Học sinh làm được 85% ~ 100 % bài thi

 • null

  Nội dung

  - Tổng ôn các kiến thức quan trọng
  - Luyện đề và chữa chi tiết 12 đề

 • null

  Đối tượng

  Học sinh đã học xong chương trình N5, N4

 • null

  Thời lượng

  12 buổi (120p/buổi)

 • null

  Giáo trình

  12 đề chuẩn cấu trúc ma trận đề của Bộ

 • null

  Phương pháp áp dụng

  - Học sinh làm đề trước ở nhà
  - Trên lớp giáo viên sẽ chữa bài chi tiết, tập trung vào những câu sai của học sinh

null

GIAI ĐOẠN 2

null

Đăng Kí Học

Liên hệ tư vấn ngay

tại Fanpage: Shinichi Learning (https://www.facebook.com/shinichilearning/)