Chương trình đã được thông qua và trở thành “Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên nước ngoài do Chính phủ tài trợ” (học bổng MEXT) dành cho những người nhập học từ năm 2022 đến năm 2024 (nhập học vào các tháng 4, 9, 10).

Người trúng tuyển (người nhập cảnh lần đầu) sẽ được quyết định trong số các thí sinh đã đỗ trong kỳ thi đầu vào của chương trình. Theo đó, người trúng tuyển sẽ được miễn học phí cho số năm học tiêu chuẩn, được cấp học bổng và vé máy bay khứ hồi.

Thông tin chi tiết về chương trình, điều kiện nộp hồ sơ, số người trúng tuyển,v.v..vui lòng xem tại trang Web của trường.

 

※“Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên người nước ngoài do Chính phủ tài trợ” là chương trình được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ sử dụng chế độ học bổng Monbukagakusho đối với chương trình tiếp nhận DHS ưu tú của các trường đại học (Khoa, Sau đại học) với mục đích thúc đẩy việc xây dựng cơ chế thu nhận sinh viên người nước ngoài xuất sắc tại các trường đại học.

 

KYOTO UNIVERSITY

・Tên chương trình: Undergraduate International Course Program of Civil Engineering

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Kỹ thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://www.s-ge.t.kyoto-u.ac.jp/int/en?set_language=en

 

HOKKAIDO UNIVERSITY

・Tên chương trình: Modern Japanese Studies Program (MJSP)

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Nhật Bản học (Học thuật)

・Ngôn ngữ bài giảng: Năm 1~2: Tiếng Anh & tiếng Nhật; Năm 3~4: Tiếng Nhật

・Thời gian nhập học: Tháng 9 (6 tháng đầu học tiếng Nhật, nhập học chính quy vào tháng 4)

Website: https://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/

 

AKITA UNIVERISTY

・Tên chương trình: Introduction into Sustainable Engineering

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Kỹ thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://www.riko.akita-u.ac.jp/en

 

UNIVERSITY OF TSUKUBA

・Tên chương trình: Bachelor’s Program in Interdisciplinary Engineering

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Kỹ thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://www.global.tsukuba.ac.jp/undergraduate/interdisciplinary-engineering

 

TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES

・Tên chương trình: TUFS Japan Studies Program – Interdisciplinary Approach to Japan

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hóa địa phương

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: http://www.tufs.ac.jp/admission/navi/education/sjs_en.html

 

TOKYO INSTITUTE OF TECNOLOGY

・Tên chương trình: Global Scientists and Engineers Program (GSEP)

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Kỹ thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://www.titech.ac.jp/english/admissions/prospective-students/international/gsep

 

OSAKA UNIVERSITY

・Tên chương trình: International Undergraduate Program in Science

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Khoa học tự nhiên

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 9 (6 tháng học tiếng Nhật và các môn Khoa học tự nhiên, nhập học chính quy tháng 4)

Website: https://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/iups/

 

OKAYAMA UNIVERSITY

・Tên chương trình: Discovery Program for Global Learners

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Học thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://discovery.okayama-u.ac.jp/en/

 

HIROSHIMA UNIVERSITY

・Tên chương trình: Integrated Global Studies Program for Developing Global Human Resources who can challenge Worldwide Issues

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Khoa học tổng hợp

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/igs

 

KEIO UNIVERSITY

・Tên chương trình: Global Information and Governance Academic Program

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Chính sách quản lý, Môi trường và thông tin

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4, tháng 9

Website: https://giga.sfc.keio.ac.jp/

 

KAGOSHIMA UNIVERSITY

・Tên chương trình: Training of Engineers to Climate Smart Agriculture in Tropical Regions

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học khoa Nông nghiệp và Thủy sản, chuyên ngành International Food and Resource Sciences

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://ace1.agri.kagoshima-u.ac.jp/ifrs/applications.html#english

 

KYUSHU UNIVERSITY

・Tên chương trình: Global Issue-based Collaborative Learning Program Accelerating Interdisciplinary Co-creative Innovation

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Học thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4, tháng 10

Website: http://kyoso.kyushu-u.ac.jp/en/

 

NANZAN UNIVERSITY

・Tên chương trình: Program for Training Sustainability Leaders in the Creating an International Consortium

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Giáo dục đại cương (Liberal Arts)

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật, Tiếng Anh

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://www.nanzan-u.ac.jp/Dept/fog.html

 

KANAZAWA UNIVERSITY

・Tên chương trình: The Bridging Program to learn the Innovation of Regional Revitalization with Aspects of Integrating the Humanities and Sciences

・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Học thuật

・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Nhật

・Thời gian nhập học: Tháng 4

Website: https://innov.w3.kanazawa-u.ac.jp/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết