📣HỌC BỔNG MEXT ĐẠI HỌC HOKKAIDO
CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC TỔNG HỢP (Integrated Science Program)

🔹Integrated Science Program (ISP) của trường Đại học Hokkaido đã được thông qua và trở thành “Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên nước ngoài do Chính phủ tài trợ” (Học bổng MEXT) dành cho những người nhập học từ năm 2021 đến năm 2023 (nhập học vào các tháng 4, 9, 10).
🔹Người trúng tuyển (người nhập cảnh lần đầu) sẽ được quyết định trong số các thí sinh đã đỗ trong kỳ thi đầu vào của chương trình. Theo đó, người trúng tuyển sẽ được miễn học phí cho số năm học tiêu chuẩn và được cấp học bổng.
🔹Thông tin chi tiết về chương trình, điều kiện nộp hồ sơ, số người trúng tuyển,v.v..vui lòng xem tại trang Web của trường.

🌸Trường Đại học Hokkaido
🔸Tên chương trình: Chương trình Khoa học tổng hợp (ISP)
・Chương trình học bổng dành cho bậc Đại học chuyên ngành Khoa học tự nhiên
・Ngôn ngữ bài giảng: Tiếng Anh
・Thời gian nhập học: Tháng 9
📍Website: http://hokkaidouniv.com/isp/
—————————–
※“Chương trình đặc biệt ưu tiên Sinh viên người nước ngoài do Chính phủ tài trợ” là chương trình được hỗ trợ bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ sử dụng chế độ học bổng Monbukagakusho đối với chương trình tiếp nhận DHS ưu tú của các trường đại học (Khoa, Sau đại học) với mục đích thúc đẩy việc xây dựng cơ chế thu nhận sinh viên người nước ngoài xuất sắc tại các trường đại học

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết