Tư vấn các chương trình học bổng khác

 • null

  Giai đoạn 1: Tư vấn học bổng

 • null

  Giai đoạn 2: Hướng dẫn làm hồ sơ đăng kí

 • null

  Giai đoạn 3: Luyện phỏng vấn, viết luận, làm bài luận

 • null

  Giai đoạn 4: Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học và xin VISA đi học

Thông tin chi tiết

Giai đoạn 1: Tư vấn học bổng

– Học sinh điền thông tin cần thiết theo biểu mẫu của trung tâm về các thông
tin bắt buộc
– Gặp học sinh và phụ huynh học sinh lần 1 về vấn đề chọn trường sơ bộ
– Tập hợp thông tin chi tiết về học bổng

– Lên danh mục giấy tờ cần nộp đối với mỗi trường và thông báo tới học sinh
– Hỗ trợ học sinh làm hồ sơ apply
– Nộp hồ sơ (file cứng, file mềm)

null

Giai đoạn 2: Hướng dẫn làm hồ sơ đăng kí

null

Giai đoạn 3: Luyện phỏng vấn, viết luận, làm bài luận

– Sau khi nhận được giấy thông báo hồ sơ được chấp nhận và nội dung của kỳ thi riêng của trường (Phỏng vấn/Viết luận/Làm bài luận) cần lên TKB luyện cho các nội dung này
– Hướng dẫn xin VISA nếu học sinh thi tại Nhật Bản

– Hướng dẫn học sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học, đóng học phí theo thông báo của trường gửi về
– Hướng dẫn học sinh xin visa đi học

null

Giai đoạn 4: Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học và xin VISA đi học

null

Đăng kí tư vấn

tại Fanpage: Shinichi Learning (https://www.facebook.com/shinichilearning/)

tại Fanpage: Shinichi Learning (https://www.facebook.com/shinichilearning/)